+66(2) 887 1091

ฟาสโก้ มอเตอร์

ลักษณะงาน
ระบบไฮดรอลิกสำหรับปั๊มชิ้นงาน

สินค้าที่นำเสนอ
Shell Tellus S3 M 46

ปัญหาที่พบ
- อุณหภูมิในการทำงานสูงมาก
- ต้องหยุดเครื่องบ่อยครั้งเพื่อซ่อมบำรุง
- ไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมาย

ทางแก้ไข
- นำเสนอ Shell Tellus S3 M 46 9 ตรงกับคู่มือของเครื่องจักร และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้น
- ตรวจวิเคราะห์ผลการใช้งานต่อเนื่องโดยระบบ Shell LubeAnalyst เพื่อความมั่นใจตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดระยะเวลาที่เกิดการหยุดผลิตในระบบ
- ลดชิ้นงานที่เป็นของเสียจากการผลิต
- รอบการเปลี่ยนถ่ายนานกว่าเดิมสามเท่า (มากกว่า 6,000 ชั่วโมง)

ประหยัดได้
1,171,100 บาท/ปี

Back To Top