+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดแก๊ส

เชลล์ แก๊สคอมเพรสเซอร์ ออย S3 PY (Shell Gas Compressor oil S3 PY)

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดแก๊สเทคโนโลยีผสมน้ำมันสังเคราะห์แท้เกรดพิเศษสำหรับระบบหล่อลื่นของเครื่องอัดแก๊ส มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอ แม้ใช้อัตราการหยดต่ำ ปริมาณการเกิดการผสมของน้ำมันในเนื้อพลาสติกต่ำเม็ดโพลิเมอร์จะมีความบริสุทธิ์สูงเป็นน้ำมันที่ได้รับการรับรองจาก FDA เป็น Medicinal White Oil ที่สามารถใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น อุตสาหกรรม อาหารและยา

Back To Top