+66(2) 887 1091

งานสัมมนา เครื่องจักรพบคุณหมอ

2019-03-21
บริษัทเมโทรลูบริคแคนท์ จัดงานสัมมนา "เครื่องจักรพบคุณหมอ"
ครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้ท่านเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของท่าน รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร เกิดขึ้นเพราะอะไร มีแนวทางแก้ไขอย่างไร พบคุณหมอพร้อมกัน 21 มี.ค. 2562 ณ The Bright พระราม 2
Back To Top