+66(2) 887 1091

งานสัมมนา "เครื่องจักรพบคุณหมอ" @สุราษฎร์ฯ

2019-09-20
บริษัทเมโทรลูบริคแคนท์ จัดงานสัมมนา "เครื่องจักรพบคุณหมอ"
ครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้ท่านเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของท่าน รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร เกิดขึ้นเพราะอะไร มีแนวทางแก้ไขอย่างไร พบคุณหมอพร้อมกัน ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562 โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี
Back To Top