+66(2) 887 1091

Mini Seminar Biogas

2018-03-05
บริษัทเมโทรลูบริคแคนท์จัดมินิสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครื่องยนต์ไบโอแก๊ส”

ยังมีโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เชลล์ราคาพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ร่วมสนุกอีกมากมาย
Back To Top