+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันขาว

เชลล์ ออนดิน่า (Shell Ondina)

น้ำมัน Medicinal White Oil กลั่นพิเศษปราศจากสาร Aromatic ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

เชลล์ ริเซลล่า (Shell Risella X)

น้ำมัน Technical White Oil ผลิตจากเทคโนโลยีพิเศษ Gas to Liquid มีความบริสุทธิ์สูงด้วยโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบ iso-paraffinic ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง ไม่มีกลิ่น มีความเสถียรสูง ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการเปลี่ยนสี

Back To Top