+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น

เชลล์ ทอนน่า S2 M (Shell Tonna S2 M)

น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น (Slideway)โดยเฉพาะ มีคุณสามบัติป้องกันการสะดุดลื่น(Anti-Stick-Slip) จึงทำให้ความแม่นยำสูงในการเคลื่อนที่ให้การหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอและป้องกันสนิมให้แก่ Slideway ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติยึดติดกับรางแท่นได้ดี และแยกตัวออกจากน้ำได้ดี จึงไม่รวมตัวหรือถูกน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำชะออกได้ง่าย

เชลล์ ทอนน่า S3 M (Shell Tonna S3 M)

มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ เชลล์ทอนน่า S2 M แต่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติด้านการยึดเกาะและให้การป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม

Back To Top