+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องผลิตกระดาษ

เชลล์ เพเพอร์ แมชชีน ออยล์ S3 M (Shell Paper Machine Oil S3 M)

น้ำมันหล่อลื่นแบริ่งเครื่องผลิตกระดาษคุณภาพสูง มีสารป้องกันการสึกหรอเทคโนโลยี ashless (ปราศจากสังกะสี)ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับอากาศ ป้องกันการกัดกร่อน แยกตัวจากน้ำได้ดี และลดฟองได้รับการรับรองจากผู้ผลิต Metso,SKF และ Voith

Back To Top