+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล

เชลล์ ริมุล่า R 6 LME (Shell Rimula R6 LME (E7/228.51) )

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักสังเคราะห์แท้เกรดรวมสมรรถนะพิเศษสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ “Low SAPS” และสารป้องกันการสึกหรอชนิดพิเศษ ผสมผสานกับน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์แท้ และสารเพิ่มคุณภาพ ที่ให้ค่าความหนืดต่ำเพื่อเครื่องยนต์มลภาวะต่ำช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยังคงคุณสมบัติการทนทานต่อสภาวะงานหนักได้เป็นอย่างดี สามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้นเป็นพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องการอุดตันของตัวกรองไอเสียเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 6 LM (Shell Rimula R6 LM (E7/228.51) )

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักสังเคราะห์แท้เกรดรวมสมรรถนะพิเศษสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ “Low SAPS” และสารป้องกันการสึกหรอชนิดพิเศษ ผสมผสานกับน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์แท้ และสารเพิ่มคุณภาพ ที่ให้ค่าความหนืดต่ำเพื่อเครื่องยนต์มลภาวะต่ำช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยังคงคุณสมบัติการทนทานต่อสภาวะงานหนักได้เป็นอย่างดี สามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้นเป็นพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องการอุดตันของตัวกรองไอเสียเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 6 MS (Shell Rimula R6 MS (E7/LDF-3) )

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักสังเคราะห์แท้เกรดรวมสมรรถนะสูง ที่พัฒนาจากการผสมผสานของสารเพิ่มคุณภาพพิเศษและน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์แท้ให้ได้มาซึ่งสมรรถนะสูงสุดต่อการตอบสนองการปกป้องเครื่องยนต์ขณะขับขี่ ผสมผสานสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องเครื่องยนต์เพื่อยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้นเป็นพิเศษ ป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 5 LE (Shell Rimula R5 LE)

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักสังเคราะห์แท้เกรดรวมสมรรถนะพิเศษสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ “Low SAPS” และสารป้องกันการสึกหรอชนิดพิเศษ ผสมผสานกับน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์แท้ และสารเพิ่มคุณภาพ ที่ให้ค่าความหนืดต่ำเพื่อเครื่องยนต์มลภาวะต่ำช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยังคงคุณสมบัติการทนทานต่อสภาวะงานหนักได้เป็นอย่างดี สามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้นเป็นพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องการอุดตันของตัวกรองไอเสียเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 4X (Shell Rimula R4X)

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักเกรดรวมผสมผสานเพิ่มคุฯภาพสูตรพิเศษเพื่อการปกป้องอเนื่อง3ประการต่อเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อน ต้านทานการสึกหรอ ขจัดคราบเขม่าดีเยี่ยมประหยัดค่าบำรุงรักษา เพิ่มเสถียรภาพในการใช้งาน

เชลล์ ริมุล่า R 3 และ R3+ (Shell Rimula R3 และ R3+)

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักเกรดเดี่ยวสมรรถนะสูง ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ป้องกันการสึกหรอ และยืดอายุเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 2 Extra (Shell Rimula R2 Extra)

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกงานหนักเกรดรวมสำหรับเครื่องยนต์เทอร์สมรรถนะสูง ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 2 (Shell Rimula R2)

น้ำมันหล่อลื่นเกรดเดี่ยวสมรรถนะสูง ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุเครื่องยนต์

เชลล์ ริมุล่า R 1 (Shell Rimula R1)

น้ำมันหล่อลื่นเกรดเดี่ยวให้การหล่อลื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของน้ำมัน

Back To Top