+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลรอบปานกลาง

เชลล์ กาดิเนีย (Shell Gadinia)

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลล์รอบปานกลาง คุณภาพสูงช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

เชลล์ อาร์จิน่า X (Shell Argina X)

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเพิ่มคุณภาพต้านทานการสึกหรอของเสื้อสูบมีค่าความเป็นด่างสูงเพื่อปกป้องเครื่องยนต์จากการกัดกร่อน ช่วยรักษาเครื่องยนต์และลูกสูบให้สะอาด

เชลล์ อาร์จิน่า T (Shell Argina T)

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเพิ่มคุณภาพต้านทานการสึกหรอของเสื้อสูบมีค่าความเป็นด่างสูงเพื่อปกป้องเครื่องยนต์จากการกัดกร่อน ช่วยรักษาเครื่องยนต์และลูกสูบให้สะอาด

Back To Top