+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เชื้อเพลิง CNG

เชลล์ ริมุล่า R 2 CNG (Shell Rimula R2 CNG )

น้ำมันหล่อลื่นเกรดรวมสมรรถนะสูงป้องกันการกัดกร่อนเครื่องยนต์จากกรดที่มาจากการเผาไหม้ของก๊าซช่วยรักษาเครี่องยนต์ให้สะอาดเพื่อสมรรถนะที่ดี และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ปกป้องผิวสัมผัสของชิ้นส่วนโลหะที่มีการเสียดสีภายในเครื่องยนต์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Back To Top