+66(2) 887 1091
Product Category

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายยานยนต์

เชลล์ สไปแร็กซ์ S5 ATE 75W-90 (Shell Spirax ATE 75W-90)

น้ำมันระบบเกียร์เกรดสังเคราะห์คุณภาพสูงสุดของเชลล์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องการสึกหรอในระบบเกียร์รองรับงานหนัก ป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และทนความร้อนที่เกิดจากระบบส่งถ่ายกำลังได้อย่างดีเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทั้งระบบ และระยะการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันได้ยาวนานเป็นพิเศษ ขับเคลื่อนระบบเกียร์ได้อย่างนิ่มนวลมีประสิทธิภาพทั้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิสูงขึ้น

เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 G (Shell Spirax S3 G)

น้ำมันเกียร์สมรรถนะสูงผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงและการเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของระบบเกียร์รุ่นใหม่ๆ สามารถยืดอายุเกียร์และระยะการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานขึ้น สามารถใช้งานได้ทั้งที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ

เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 AX (Shell Spirax S3 AX)

น้ำมันหล่อลื่นระบบเฟืองท้ายผสมคุณภาพสูง รองรับแรงกดและงานหนัก ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการกัดกร่อน รวมทั้งการเกิดสนิม ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยาวนานเป็นพิเศษ

เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 G (Shell Spirax S2 G)

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง ช่วยลดการสึกหรอช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิมป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 A (Shell Spirax S2 A)

น้ำมันหล่อลื่นผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อนและการเกิดสนิมจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สามารถทนต่อแรงกดได้สูง

เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 ALS (Shell Spirax S2 ALS)

น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษผสมสารเพิ่มคุณภาพ ที่ช่วยป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อนและการเกิดสนิมจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทนความร้อนได้สูง สามารถทนต่อแรงกดได้สูงกว่า เชลล์ สไปแร็กซ์ จี

Back To Top